Redigere artikkel

 

Hvordan redigere innholdet på hjemmesiden til Musikklaget Lurlåt

 

 

Gå til hjemmesiden: www.musikklagetlurlaat.no (eller google lurlåt).

 

 

Gå til området som ønskes endret, eks. aktivitetsplan eller medlemsinfo.

 

 

Logg inn med oppgitt brukernavn og passord.

 

 

Det kommer opp et redigeringssymbol, trykk på det.

 

 

Nå kan innholdet endres, se f. eks denne infovideoen (en av mange).

 

 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=rH666wMkhVM

 

 

(Klikk helst på symbolet Fullskjermmodus i menyen over artikkelen, og klikk den igjen etterpå)

 

Når innholdet er endret, klikk lagre (save).

 

 

Siden er oppdatert.

 

Login Form