Styret

 

Styret i Musikklaget Lurlåt

etter årsmøtet 04.10-2013

 

 

 
Navn Verv Funksjonstid Telefon
Anne Granlund Leder 2013 - 2014  98862267
Berit T. Benum Nestleder 2013 - 2015  91643763
Kirsti Teveldal Kasserer 2012 - 2014  93441207
Marit S. Franssen Sekretær 2013 - 2015 90082878
Lars Høvren Styremedlem 2012 - 2014  95927153
Ketil Granlund Styremedlem 2013 - 2015  92041771
Knut Olav Forr Styremedlem 2012 - 2014  97500143

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Økonomiutvalg: Kirsti Teveldal og Knut Olav Forr

Musikkutvalg: Lars Høvren og Hanne Solem

Login Form