Luringen


Blåseensemblet Luringen

 

Blant medlemmene i ”Lurlåt” var det en del karer som gikk sammen for å starte en blåseoktett for å spille bl.a. gammel dansemusikk.  Den første øvelsen ble holdt inne i stor-stua på Hol, hos Aslaug og Atle Neergård i oktober 1974. Atle var da formann i ”Lurlåt”.


Oktetten som allerede fra starten besto av 9 mann hadde følgende besetning: Ivar Nøvik, klarinett - Kåre Vist, kornett - Torgeir Werstad, kornett - Oskar H. Skei, althorn - Gunnar Herstad, althorn - Einar Grande, tenorhorn - Arvid Heistad, baryton - Gunnar Bjerkan, tuba - Reidar Breivik, trommer. Leder for gruppen var Ivar Nøvik.


Etter en del øvelser utover høsten ”debuterte ”Luringen” med å spille til underholdning på fest i Sandvollan Samfunnshus 5. juledag 1974.


I 1977 ble ”Luringen” utvidet til 10 mann ved at Torleif Gangstad ble med i tillegg på klarinett.


Repertoaret for ”Luringen” har for det meste vært gammeldans og da spesielt gammeldans av lokale komponister som er blitt arrangert for blåsere.


”Luringen”  har opptrådt  på møter og fester i forskjellige lag og foreninger i kommunen , bl.a. i pensjonistlaget, sanitetslaget  og lignende. På fester i ”Lurlåt” sin regi har ”Luringen ” vært et mye brukt underholdningsinnslag.


Høsten 1977 var ”Luringen” med i et radioprogram i N.R.K fra Sandvollan, som hette ”Med liv og lyst” , sammen med bl.a. Knut Stiklestad og Per Olaf Green's orkester. Av andre større arrangement kan nevnes deltakelse i rikskonsert-regi sammen med Jon Faukstad, Hans W. Brimi og Tore Løvgren på Sund Folkehøgskole i september 1985.  På Reitanfond-konserter har ”Luringen” bidratt med innslag av gammeldans av lokale komponister mange ganger. På juletrefester på Sandvollan har det blitt en tradisjon at ”Luringen” opptrer som nisseorkester hvert år.


Mannskapet i ”Luringen” har skiftet en del gjennom de 25 år gruppen har eksistert. Lederen Ivar Nøvik  på klarinett og Arvid Heistad på baryton har vært med hele tiden siden starten i 1974.

 

 

 

Luringen på Kulturhuset under 40-årsjubileumskonserten i 1991

Luringen på Kulturhuset under jubileums- konserten i 1991

Login Form