Historikk


Historien til Musikklaget Lurlåt

 

Skrevet til korpsets 50-årsjubileum i år 2000

 

Opptakten

 

Ungdomslaget ”Bivrøst på Sandvollan opprettet et musikkfond etter inntekter fra en papirinnsamling våren 1949 og overskuddet fra en friluftsfest ved Heradshuset på Sandvollan sommeren 1949. Under papirinnsamlingen den 8. april 1949 kom det inn 2.400 kg papir - eller regnet etter datidens måleenhet 9 hele hestelass , som ga en inntekt på kr 144,-. Det hører også med til historien at disse pengene var vanskelig å få av papirmottakeren da ungdomslaget ble nødt til å få assistanse av lensmannen for å kreve inn pengene.  Friluftsfesten ved Heradshuset ga et overskudd på kr 400,-.  I tillegg til dette var en bankkonto med kr 5,00 som var et musikkfond opprettet i 1911 etter overskudd på 17.mai-fest det året. Disse tre beløpene til sammen kr 549,- var startkapitalen  for hornmusikklaget på Sandvollan.


Under et møte i u.l. ”Bivrøst” på Heradshuset på Sandvollan søndag 18.september 1949 ble det valgt en musikk-nemnd for dette fondet. Nemnda bestod av  Gunnleif Moa, Magne Manem og Ivar Skjelvan.


Mandag 2. oktober 1950 var det møte i Musikknemnda hjemme hos Gunnleif Moa.  I tillegg til Gunnleif Moa møtte følgende: Kåre Stuberg( i stedet for Ivar Skjelvan) og Magne Manem.  Dessuten møtte Sverre Solem fra skolen, og ordfører Oluf B. Meistad fra Sandvollan kommune.  Grunnen til innkalling til dette møte var en annonse i Trønder-Avisa hvor Arbeidernes Musikkorps i Steinkjer  skulle selge en del brukte instrumenter. Gunnleif Moa ringte til Arbeidernes Musikkorps med en gang han leste annonse og fikk tilslaget på instrumentene. På dette møte ble det besluttet å kjøpe instrument  fra Steinkjerkorpset. Dette vedtaket ble stiftelsen av hornmusikklaget på Sandvollan.  Dagen etter reiste Gunnleif Moa og Magne Manem med drosje til Steinkjer for å ordne kjøpekontrakt med Arbeidernes Musikkorps.  For videre finansiering av kjøpet ble det foretatt innsamling blant bygdafolket hvor det kom inn  kr 1.974,80 i tillegg ble det gitt tilskudd fra Sandvollan  kommune på kr 500,-, og fra Hustad Meieri og Samvirkelaget på til sammen kr 200,-.


Lagets første dirigent, formann og sekretær var lærer Gunnleif Moa.  Moa hadde stort pågangsmot og var en god administrator, men kunne ikke å spille på blåseinstrument. Høsten 1950 ble det satt i gang notekurs og  i starten av februar 1951 ble det utlevert instrument til 19 gutter som startet med instrumentopplæring. De første instruktørene var Svein Løseth på messinginstrument og Torbjørn Løseth på klarinett, begge to fra Røra.


I oppmøte-boka for laget skriv Gunnleif Moa i mai 1951 følgende: ”I guttemusikken vart  utlevert instrument fyrste dagane av februar 1951. Vi øvde jamt før 17.mai og kunne skaffa musikk til bygda den fyrste gongen i Sandvollan si soge 17.mai 1951. Programmet  i toget var: ”Sønner av Norge”, ”Ja, vi elsker” og ”Jeg vil verge mitt land” Dessuten : ”Gud signe Norigs land”, Russisk  folkemelodi  og Rundsong (desse to frå noteskulane)”.


17.mai ble i denne tida vanligvis arrangert rundt om på gårdene i bygda og i 1951 var 17.mai-arrangementet på Bragstad.  De 19 guttene i hornmusikklaget marsjerte foran i toget den lange og tunge vegen fra Heggstad Kirke forbi Kløvstad, opp gjennom Bartnesmarka og til Bragstad.


Navnet på korpset


Etter at musikkorpset var startet ble det snart spørsmål om å gi korpset et navn.  En navnekonkurranse ble utlyst.  På korpsets årlige Martna  våren 1952 ble navnejuryens resultat offentliggjort. Til sammen 14 forskjellige navneforslag var kommet inn.  Ingrid og Reinert Stuberg sitt forslag ble kåret til vinner av navnekonkurransen og navnet ble: Musikklaget ”Lurlåt”. Senere er korpsets merke og banner blitt spunnet rundt luren.


Dirigenter opp gjennom åra


”Lurlåt”'s første dirigent Gunnleif Moa dirigerte korpset fram til sommeren 1955. Da flytta Moa til Henning hvor han begynte som lærer ved Skarpnes skole. Senere flytta Moa til Stjørdal og han bor fortsatt der. Som ny lærer ved Sandvollan skole etter Moa, kom Olav Andr. Moen fra Henning.


Høsten 1955 overtok Olav Andr. Moen som dirigent for laget og holdt på til sommeren 1964 med unntak av ett år.  I likhet med Gunnleif Moa, kunne heller ikke Olav A. Moen å spille på blåseinstrument, derimot spilte han fiolin.  Moen er i dag pensjonist og bor på Sandvollan.


Forskjellige instruktører ble brukt i tillegg til den faste dirigenten i disse årene, bl.a. en del av de eldste medl. i laget, av andre kan nevnes Svein Løseth og  Kåre Opdal, som var organist og musikkleder i Inderøy i den tida. I året 1963 hadde Moen permisjon fra dirigentjobben og det året ble nok en lærer på Sandvollan skole hyret til dirigentjobben; Willy Møller, opprinnelig fra Malm. Møller tok på seg dirigentjobben det året. Han spilte trompet og har senere vært med i Laat og Inderøy Storband. Møller er nå lærer ved Inderøy Ungdomsskole og bor på Sakshaug.


Fra høsten 1964 ble Anton A. Kvistad fra Sakshaug dirigent i ”Lurlåt” og helt fram til sommeren 1973. Kvistad hadde spilt i Laat i mange år og var dyktig både som utøver på baryton og som dirigent. Med Anton A. Kvistad  fikk ”Lurlåt” en stor oppsving både rent musikalsk og  når det gjaldt antall medlemmer i laget.  På grunn av sykdom sluttet Anton A. Kvistad som dirigent sommeren 1973. Kvistad er i dag pensjonist og bor ved Sundneshamna på Sakshaug.


Høsten 1973 ble en ny dirigent fra Sakshaug engasjert; Paul Strand ble lagets dirigent fram til sommeren 1976.  Strand hadde da allerede mange års erfaring som korpsdirigent fra Laat i tillegg til at han var en flink dirigent var han en  meget bra utøver på messinginstrument og en god cellist. Den siste tiden av sitt yrkesaktive liv var Paul Strand lærer ved Inderøy Ungdomsskole. Paul Strand døde i 1992 nær 72 år gammel.


Høsten 1976 ble Per Skogset engasjert som fast dirigent.  Han hadde tidligere ved flere anledninger ”steppet inn” og dirigert i andres frafall. Per Skogset kom også fra Laat, han begynte å spille kornett i Laat allerede som 9-åring i 1948. Per Skogset startet sin musikalske karriere året før i 1947 som 8 åring i Musikklaget ”Varden”, der bl.a. hans far, Gunnar Skogset, var medlem. I den senere tid har Per spilt waldhorn. Per Skogset er fortsatt dirigent i korpset og er nå inne i sitt 25. år som musikalsk leder i ”Lurlåt”. Per er en flink dirigent og en stor miljøskaper i korpset.  Han er meget pliktoppfyllende og har svært få fravær gjennom alle de 25 åra sammen med korpset. I tillegg til sin store hobby; korpsvirksomheten har Per Skogset vært bonde i Verdalsgrenda, men har nå begynt å trappe ned og har bygd seg kårbolig like ved gården.


Lagets økonomi


Korpsets økonomi de første 20 åra var stram. De gamle instrumentene fra Arbeidernes Musikkorps i Steinkjer ble etter hvert modne for utskiftning, men inntektene i laget var forholdsvis små slik at det ble få ny-kjøp av instrumenter hvert år. Hovedinntektskilden de første 20 åra var ”Martna'n”, som korpset arrangerte en søndag på våren hvert år i 20 år, første gang 8.april 1951.  Andre inntektskilder har vært gårdsdrift med kornproduksjon, salg av skattelister, div. dugnader og lignende.  Siden 1971 har den største andelen av inntektene til laget kommet fra bingoarrangement. Bingoinntektene var med å bidrog til at økonomien ble vesentlig bedre, noe som resulterte i bedre instrumentpark og større aktiviteter.


Lagets drift gjennom 50 år


Lurlåt har vært i sammenhengende drift helt siden starten. Det startet med 19 gutter i 1950, og korpset var et rent guttemusikkorps fram til midt på 60 tallet. Fra 1965 og i 13 år var det samarbeid med Utøy Hornmusikklag.


Mer fra lagets drift


I 1964 ble det startet et rekrutteringskorps med 18 medlemmer bestående av både jenter og gutter, som fikk navnet ”Litj-Lurlåt”, som senere i 1969 ble et selvstendig korps med navnet Sandvollan Skolekorps.  Skolekorpset har hele tiden siden vært rekruteringskorps til ”Lurlåt” og mange  av medlemene som etter hvert har sluttet i skolekorpset etter oppnådd alder har blitt medlemmer i ”Lurlåt” for en kortere eller lengre periode.


Øvelseslokalene for korpset har vært forskjellige. Det startet med øvelser i Heradshuset på Sandvollan. Om vinteren måtte ofte de eldste medlemmene  møte opp tidligere for å tenne opp i ovnen slik at det vart litt varme i rommet til øvelsen startet. Senere ble det en ordning med øvelse i skolens håndarbeidssal. Der fikk korpset gratis øvelseslokale mot at medlemmene vasket rommet og gangen etter seg. Øvelsesforholdene ble mye bedre da Sandvollan Samfunnshus ble bygd og korpset kunne flytte alle sine øvelsesaktiviteter dit. I det tidsrommet Lurlåt og Utøy Hornmusikklag  dreiv i lag var en del øvelser lagt til Øynheim  Forsamlingshus og Utøy skole. I den senere tid har enkelte øvelser vært lagt til Inderøy Kulturhus.


Helt siden starten er det blitt ført nøyaktige medlemsregister og oppmøteprotokoll fra hver eneste musikkøvelse. Fra 1950 og frem til år 2001 er til sammen  231 personer registrert som medlem i ”Lurlåt”.


Uniformeringen i korpset  fra starten var enkel, den besto av sorte båtluer med hvit dusk, men av det første offentlige  bilde av ”Lurlåt”, som er tatt i 1953, kan en se at alle medlemmene hadde hvite skjorter med sort sløyfe og mørke bukser.  De første offentlige uniformene ble innkjøpt brukt fra Molde i 1966.


I 1969 meldte korpset seg inn i Innherred Hornmusikkrets.  ”Lurlåt” deltok i kretssammenheng for første gang under vårkonsert i Steinkjer Kino i 1969 og samme året deltok korpset i sitt første kretsstevne, som ble arrangert  i Verdal. Siden har ”Lurlåt” vært aktivt med i hornmusikkretsen.


Foruten Utøy Hornmusikklag har ”Lurlåt” hatt godt samarbeid med de andre korpsene i kommunen ved gjennomføring av stevner og konserter for hele kretsen.  Videre har ”Lurlåt” deltatt aktivt ved de årlige musikktreffene som arrangeres på rundgang blant korpsene.


Det bør også nevnes det gode samarbeidet  mellom korpsene i kommunen når det gjelder utlån av medlemmer i forbindelse med spesielle arrangement hvor et korps kan være i beit for  musikere på enkelte instrumenter.


I de to siste år har det vært et nært og godt samarbeid mellom ”Lurlåt” og Laat, først gjennom det store prosjektet ”Musical Highlights”, hvor korps, symfoniorkester, kor og 4 profesjonelle sangsolister deltok. Våren 1999 øvde de to korpsene i lag, mønstret et kjempekorps på mellom 50 - 60 medlemmer og dro til Hamar på Janitsjarfestival. Dette ble en suksess - et korps med skikkelig ”trøkk”.


Mange forbinder korps og hornmusikk med 1. og 17.mai, og ”Lurlåt” stiller alltid opp med musikk og underholdning på disse dagene, men det er bare en liten del av aktiviteten  som korpset driver.  ”Lurlåt” har mellom 35 og 40 øvelser pr. år og korpset bidrar med ca 15 forskjellige  opptredener pr. år.  Korpset har gjennom sin 49 år lange historie hatt mange ærefulle musikkoppdrag, bl.a. i 1968 under innvielsen av Kastvoll Helse- og Undervisnings-senter, hvor bl.a. Sonja og Harald var tilhørere.


”Lurlåt” har flere ganger vært utenom fylket for å bidra med musikk, bl.a. på Røros, Ørlandet, 2 ganger på Janitsjarfestivalen på Hamar og 3 ganger i Østersund, den siste gangen i november i 1996 hvor korpset hadde egen konsert i Storkyrkan i Østersund med, fylkesmusikeren, mezzosopranen Heidi Granlund som solist.


Mer fra lagets drift gjennom 50 år


De senere år har det ved enkelte anledninger blitt dannet mindre grupper blant korpsets medlemmer , som har bidratt med underholdning på forskjellige steder: Gammeldansoktett, saxofongruppe, messinggruppe,  ministorband m.m.. ”Lurlåt” har dessuten  det siste 10-året arrangert en del underholdningskvelder på Samfunnshuset, hvor andre ferdigheter enn å traktere korpsinstrument er blitt praktisert.  Vi kan nevne ”Rundhjuls-drøm” i 1989, ”ikke rein - 60-akkurat” i 1992, ”På Blåtur med M/S Lurbåt” i 1994 og  ”Musikalsk Filmkveld” i 1998.


Flere av korpsene i fylket, også i Inderøy, har på 90-tallet hatt liten rekruttering og medlemstallet har sunket. I ”Lurlåt” har medlemstallet imidlertid vært ganske stabilt, og ligger pr. i dag på mellom 35 og 40 medlemmer.  Ledelsen i korpset arbeider bevisst med å legge opp aktiviteter og å tilrettelegge øvelsene og arrangementene for å skape trivsel og godt miljø i korpset. Det stabile medlemstallet og oppmøteprosenten på øvelsene , som de siste årene er mellom 80 -85%, tyder på at ledelsen i korpset  lykkes med sitt arbeid.  En stor del av dette resultatet skal tilskrives dagens dirigent Per Skogset.


De fleste av medlemmene i ”Lurlåt” i 1999 bor på Sandvollan, men gjennom slekt og venner og bekjentskap har korpset aktive medlemmer også fra Sakshaug, Kjerknesvågen, Sørlia , Søndre-Egge og Steinkjer.


Veteraner i korpset


Gjennom et korps' snart 50 år lange historie er det medlemmer   som har bidratt mer for korpset enn andre. Blant medlemmene bør nevnes at korpset pr. i dag har 3 medlemmer som var med som utøvende musikere helt fra starten i 1950;  Gunnar Bjerkan, som startet med klarinett men etter kort tid begynte å spille bass og gjør det fortsatt i dag. Gunnar var bort fra laget fra 1954-59 men siden 1960 har han vært medlem.  Torleif Gangstad var med  på klarinett helt fra starten, var borte fra laget i nesten 20 år, kom tilbake i 1973 og har siden vært  en aktiv klarinettist i laget. Arvid Heistad startet sin musikalske karriere i ”Lurlåt med å spille basun, gikk senere over til baryton og  er enesten i ”Lurlåt” som har vært med sammenhengende helt siden starten. Arvid er en meget trofast korpsmusiker og han er kjent for å ha  en sjelden fin tone i barytonen.


Mange av medlemmene i Lurlåt har opp gjennom årene lagt ned mye arbeid for laget og det er vanskelig å trekke frem noen foran andre.


Mer om veteraner i korpset


Korpsets nåværende dirigent Per Skogset har lagt ned et enormt arbeid gjennom sin dirigentjobb i korpset. Gjennom de 24 år han har vært dirigent har han vært meget stabil, og i mange av disse årene har Per ikke  vært borte fra en eneste øvelse eller opptreden. I tillegg til sitt medlemsskap i ”Lurlåt” har Per vært utøvende musiker i ”Laat” sammenhengende siden 1948. Per  er kjent som den store miljøskaperen i laget.


Ved 25 års jubileet i 1975 ble det utnevnt 3 Æresmedlemmer i ”Lurlåt”:


Gunnleif Moa, som var med å grunnla korpset. I tillegg var Moa både formann og sekretær de to første åra, videre var han dirigent i lagets 5 første år.


Oluf B. Meistad, som var en av grunnleggerne i korpset. Meistad var kasserer i laget i 18 år og deretter revisor i over 10 år.


Enda mer om veteraner i korpset


Magne Manem, som var med å grunnla korpset. Magne var formann i 22 år! Deretter sekretær i 6 år og noteforvalter i mange år. Magne Manem har lagt ned et enormt arbeid for korpset gjennom hele laget sin historie, som ”Martna's-general” i 20 år og medlems- og oppmøteregistrator i 49 år.  Han har i tillegg  komponert både trommemarsj, lursignal, fanfare og egen marsj som er tilegnet ”Lurlåt”.


Magne har også flere hobbyer bl. fotografering  og filming med video. Magne har et rikt utvalg av bilder fra ”Lurlåt” sin historie fra først på 60- tallet og fram til i dag. De senere år har han tatt opp en del videofilm med korpset.  Han har i mange år foretatt lydopptak via kassettspiller både fra øvelser og konserter så det finnes et rikt musikkarkiv med opptak av ”Lurlåt” hjemme hos Magne Manem.  I tillegg har Magne spilt stortromme i korpset i mange år. Han har ”slått på stor-tromma” i dobbelt forstand for ”Lurlåt”. Magne Manem må kunne kalles: ”Mr. Lurlåt”.


Sluttord


At Musikklaget ”Lurlåt” kan vise til sammenhengende drift helt siden starten i 1950 er  bemerkelsesverdig. I en liten bygd som Sandvollan er ikke rekruteringsgrunnlaget så veldig stort. Korpsinteressen blant ungdommen i Inderøy  har vært avtagende i de senere år. Til tross for dette har ”Lurlåt” hatt en stabil medlemsmasse på 30 - 35 medlemmer i lengre tid. Med en aktiv ledelse i korpset som jobber målbevisst med både aktiviteter, riktig repertoar tilpasset besetning og ikke minst publikum, samt å være bevisst på skape trivsel og miljø blant medlemmene  har  ”Lurlåt” lyktes , og er et av de mest stabile korps på Innherred.


Selv om medlemstallene i korpsa rundt om kring for tiden er dalende,  må målet være at vi kan få beholde ”Lurlåt” og de andre korpsa på Inderøy som aktive korps i mange år fremover.

Login Form