Hederstegn


Hederstegn i Musikklaget "Lurlåt"

Oppdatert september 2012


Magne Manem:


04.10.1975:   Utnevnt som Æresmedlem

07.06.1980:   Forbundets Fortjenstmedalje

04.10.1980:    Bronse-Lur (15  aktive musikkår)

04.10.1980:    Innherred Hornmusikkrets Bordstander

20.10.1990:    Nord-Trøndelag Musikkrets Medalje m/hvit sløyfe for 40 års virke i korps.

20.10.1990:    Sølv-Lur (25 år)

                          Magne Manem døde 26. august 2004


Oluf B. Meistad:


04.10.1975:    Utnevnt som Æresmedlem

                         (Styremedl. i 2 år, deretter kasserer i 18 år, deretter revisor i mange år)


Gunnleif Moa:


04.10.1975:    Utnevnt til Æresmedlem

                         (formann, kasserer, sekretær og dirigent de 2 første år -

                         deretter dirigent i 3 år til sammen 5 år)


Arvid Heistad:


04.10.1975:    Bronse-Lur (15 år)

04.10.1975:    Sølv-Lur      (25 år)

04.10.1980:    Forbundets Fortjenstmedalje

17.05.1985:    Gull-Lur      (35 år)

20.10.1990:    40 års-hedersbevisning

                         (Miniatyr neverlur på fot av stemmegaffel i tre m/sølv navneplate på foten

                         + bronse-plate m/inskripsjon + emaljert jakkemerke m/bronseplate m/inskripsjon.)

20.10.1990:     Nord-Trøndelag Musikkrets Medalje m/hvit sløyfe for 40 års virke i korps.

04.11.1995:    45 års-hedersbevisning(Sølvplate m/inskripsjon for feste på miniatyr neverlur

17.05.1997:    + emaljert jakkemerke m/sølvplate m/insk.

                        (merket ble ikke produsert til utleveringen pr. 04.11.95, og ble først utlev. 17.5.97)

07.10.2000:    Gull-ur  (50 år)

07.10.2000:    Utnevnt til Æresmedlem (diplom) ( medalje manglet)

17.05.2005:    Krystall g-nøkkel og blomster for 55 års medlemsskap


Kåre Vist:


04.10.1975:    Bronse-Lur ( 15 år)

17.05.1976:    Sølv-Lur      (25 år)

04.10.1980:    Forbundets Fortjenstmedalje

05.04.1986:    Gull-Lur      (35 år)

20.10.1990:    40 års-hedersbevisning

                         (Miniatyr neverlur på fot av stemmegaffel i tre m/sølv navneplate på foten

                         + bronse-plate m/inskripsjon + emaljert jakkemerke m/bronseplate m/inskripsjon.)

20.10.1990:    Nord-Trøndelag Musikkrets Medalje m/grønn sløyfe for 25 års virke i korps.

                         Kåre døde i oktober 1991


Oskar H. Skei:


04.10.1975:    Bronse-Lur

07.05.1984:    Sølv-Lur

31.05.1986:    Forbundets Fortjenstmedalje

                         Oskar døde i september 1986


Gunnar Bjerkan:


04.10.1975:    Bronse-Lur (15 år)

17.05.1981:    Sølv-Lur    (25 år)

31.05.1986:    Forbundets Fortjenstmedalje

20.10.1990:    Nord-Trøndelag Musikkrets Medalje m/grønn sløyfe for min. 25 års virke i korps.

17.05.1992:    Gull-Lur    (35 år)

17.05.1997:    40 års-hedersbevisning

                         (Miniatyr neverlur på fot av stemmegaffel i tre m/sølv navneplate på foten

                         + bronse-plate m/inskripsjon + emaljert jakkemerke m/bronseplate m/inskripsjon.)

17.05.2004:    Medalje og plate til miniatyrluren for 45 års medlemsskap

02.10.2010:    Utnevnt til Æresmedlem (diplom, medalje manglet)


Atle Neergård:


04.10.1975:    Bronse-Lur    (15 år)

17.05.1984:    Sølv-Lur    (25 år)

31.05.1986:    Forbundets Fortjenstmedalje

20.10.1990:    Nord-Trøndelag Musikkrets Medalje m/grønn sløyfe for min. 25 års virke i korps.

17.05.1994:    Gull-Lur    (35 år)

17.05.1999:    40 års-hedersbevisning

                         (Miniatyr neverlur på fot av stemmegaffel i tre m/sølv navneplate på foten

                         + bronse-plate m/inskripsjon + emaljert jakkemerke m/bronseplate m/inskripsjon.)

02.10.2010:    Utnevnt til Æresmedlem (diplom, medalje manglet)


Per Skogset:


07.06.1980:    Forbundets Fortjenstmedalje

05.04.1986:    Tildelt fra "Lurlåt" Sølv-taktstokk m/inskripsjon

20.10.1990:    Bronse-Lur    (15 år)

24.11.1990:    Nord-Trøndelag Musikkrets Medalje m/hvit sløyfe for min. 40 års virke i korps.

07.10.2000:    Sølv-Lur    (25 år)

07.10.2000:    Forbundets Hedersmedalje for dirigenter

07.10.2000:    Utnevnt til Æresmedlem    (diplom,  medalje manglet)

10.11.2001:    Reitanprisen

09.07.2004:    Miniatyrlur m/inngravert tekst. Dirigent i 29 år.


Ivar Nøvik:


17.05.1977:    Bronse-Lur    (15 år)

05.04.1986:    Tildelt fra "Lurlåt" Messing lysestake

                         for 16 år somkasserer og ellers aktiv innsats i laget.

31.05.1986:    Forbundets Fortjenstmedalje.

17.05.1987:    Sølv-Lur    (25 år)

20.10.1990:    Nord-Trøndelag Musikkrets Medalje m/grønn sløyfe for min. 25 års virke i korps.

17.05.1997:    Gull-Lur    (35 år)

17.05.2002:    Miniatyr never-lur for 40 års medlemskap

17.05.2003:    (Tilhørende jakkemerke utdelt for 40 års medlemsskap)

17.05.2007:    Medalje for 45 års medlemskap

17.05.2012:   Gull-ur (50 år)


Åmund Fornes:


04.10.1980:    Bronse-Lur    (15 år)

20.10.1990:    Sølv-Lur    (25 år)

20.10.1990:    Nord-Trøndelag Musikkrets Medalje m/grønn sløyfe for min. 25 års virke i korps.

07.10.2000:    Gull-Lur    (35 år)

07.10.2000:    Forbundets Fortjenstmedalje.

17.05.2005:    Bordfigur og medalje for 40 års medlemsskap

17.05.2010:    Medalje og plate til miniatyrluren for 45 års medlemsskap


Torleif Gangstad:


17.05.1983:    Bronse-Lur    (15 år)

17.05.1994:    Sølv-Lur    (25 år)

                         Torleif døde i 2008


Arnstein Werstad:


17.05.1983:    Bronse-Lur    (15 år)

17.05.1994:    Sølv-Lur    (25 år)

07.10.2000:    Forbundets Fortjenstmedalje.

17.05.2004:    Gull-Lur (35 år)

17.05.2010:    40 års-hedersbevisning

                          (Miniatyr neverlur på fot av stemmegaffel i tre med sølv navneplate på foten.

                          + bronseplate m/inskripsjon + emaljert jakkemerke (41 år)


Torgeir Werstad:


05.04.1986:    Bronse-Lur    (15 år)

17.05.1995:    Sølv-Lur    (25 år)

07.10.2000:    Forbundets Fortjenstmedalje.

08.03.2004:    Reitanprisen (sammen med resten av familien)

17.05.2005:    Gull-lur for 35 års medlemsskap

17.05.2010:    40 års-hedersbevisning

                         (Miniatyr neverlur på fot av stemmegaffel i tre med sølv navneplate på foten.

                          + bronseplate m/inskripsjon + emaljert jakkemerke


Ivar Bjerkan:


17.05.1988:    Bronse-Lur    (15 år)

17.05.1999:    Sølv-Lur        (25 år)

02.10.2010:    Forbundets Fortjenstmedalje


Per Erik Stavrum:


17.05.1995:    Bronse-Lur    (15 år)


Kirsti Rannem Teveldal:


17.05.1996:    Bronse-Lur    (15 år)

17.05.2006:    Sølv-Lur     (25 år)

02.10.2010:    Forbundets Fortjenstmedalje


Dagfinn Werstad:


17.05.1997:    Bronse-Lur    (15 år)   

17.05.2009:    Sølv-Lur        (25 år)


Kristin Skogaker:


17.05.1998:    Bronse-Lur    (15 år)

17.05.2008:    Sølv-Lur        (25 år)

02.10.2010:    Forbundets Fortjenstmedalje


Karstein Kjølstad:


17.05.1998:    Bronse-Lur    (15 år)


Anne Granlund:


17.05.1999:    Bronse-Lur    (15 år)   

17.05.2009:    Sølv-Lur        (25 år)


Ketil Granlund:


17.05.1999:    Bronse-Lur    (15 år)

17.05.2009:    Sølv-Lur        (25 år)

02.10.2010:    Forbundets Fortjenstmedalje


Kåre Granlund:       


17.05.1999:    Bronse-Lur    (15 år)

07.10.2000:    Forbundets Fortjenstmedalje.

17.05.2009:    Sølv-Lur        (25 år)


Reidar Sundal:


17.05.2001:    Bronse-Lur    (15 år)

17.05.2012:    Sølv-lur (25 år)


Sissel Våset:


17.05.2002:    Bronse-Lur    (15 år)

02.10.2010:    Forbundets Fortjenstmedalje


Vigdis O. Forr:


17.05.2002:    Bronse-Lur    (15 år)


Berit T. Benum


17.05.2003:    Bronse-Lur    (15 år)


Hanne Solem:


17.05.2006:    Bronse-Lur    (15 år)


Knut Olav Forr:


17.05.2006:    Bronse-Lur    (15 år)

02.10.2010:    Forbundets Fortjenstmedalje


Mona V. Ferstad:


17.05.2007:    Bronse-Lur    (15 år)


Kristin D. Taraldsen:


17.05.2007:    Bronse-Lur    (15 år)


Sissel Vist:


17.05.2012:   Bronselur (15 år)


Ivar Værdal:


07.10.2000:   Forbundets Fortjenstmedalje.

17.05.2008:    Bronse-Lur    (15 år)


Gunnar Herstad:


04.10.1975:    Bronse-Lur

05.04.1986:    Sølv-Lur

20.10.1990:    Nord-Trøndelag Musikkrets Medalje m/grønn sløyfe for min. 25 års virke i korps.


Kåre Aas:


04.10.1980:    (17.5.81):Bronse-Lur


Jostein Vesterdal:


17.05.1992:    Bronse-Lur  (15 år)


Sverre Dahl:


07.11.1987:    Forbundets Fortjenstmedalje

                         Vålen Samf.hus - Øvre-Ogndal Hornm.lag)

 

 

 

 


Æresmedlemmer:


04.10.1975:    Magne Manem

04.10.1975:    Oluf B. Meistad

04.10.1975:    Gunnleif Moa

07.10.2000:    Arvid Heistad

07.10.2000:    Per Skogset

02.10.2010:    Gunnar Bjerkan

02.10.2010:    Atle Neergård

Reitanprisen:


10.11.2001:   Per Skogset

08.03.2004:   Torgeir Werstad m/familie

Forbundets Fortjenstmedalje:


07.06.1980:    Magne Manem

07.06.1980:    Per Skogset

04.10.1980:    Arvid Heistad

04.10.1980:    Kåre Vist

31.05.1986:    Gunnar Bjerkan

31.05.1986:    Atle Neergård

31.05.1986:    Oskar H. Skei

31.05.1986:    Ivar Nøvik

07.11.1987:    Sverre Dahl (Vålen Samf.hus.Øvre Ogndal Hornm.lag)

07.10.2000:    Ivar Værdal

07.10.2000:    Åmund Fornes

07.10.2000:    Kåre Granlund

07.10.2000:    Arnstein Werstad

07.10.2000:    Torgeir Werstad

02.10.2010:    Kristin Skogaker

02.10.2010:    Sissel Sandvik Våset

02.10.2010:    Ivar Bjerkan

02.10.2010:    Knut Olav Forr

02.10.2010:    Kirsti Rannem Teveldal

02.10.2010:    Ketil Granlund
Forbundets Hederstegn for dirigenter:


07.10.2000:    Per Skogset
Nord-Trøndelag Musikkrets Medalje m/hvit sløyfe (40 år):


20.10.1990:    Magne Manem

20.10.1990:    Arvid Heistad

24.11.1990:    Per Skogset
Nord-Trøndelag Musikkrets Medalje m/grønn sløyfe (25 år):


20.10.1990:    Kåre Vist

20.10.1990:    Gunnar Bjerkan

20.10.1990:    Atle Neergård

20.10.1990:    Gunnar Herstad

20.10.1990:    Ivar Nøvik

20.10.1990:    Åmund Fornes
Krystall g-nøkkel for 55 års medlemsskap:


17.05.2005:    Arvid Heistad


   


Gull-ur for 50 års medlemsskap:


07.10.2000:    Arvid Heistad

17.05.2012:    Ivar Nøvik
45-års Hedersbevisning:


04.11.1995:    Arvid Heistad

                         (tilhørende jakkemerke utdelt først pr.17.05.97)

17.05.2004:    Gunnar Bjerkan

17.05.2007:    Ivar Nøvik

17.05.2010:    Åmund Fornes
40-års Hedersbevisning:


20.10.1990:    Arvid Heistad

20.10.1990:    Kåre Vist

17.05.1997:    Gunnar Bjerkan

17.05.1999:    Atle Neergård

17.05.2002:    Ivar Nøvik

17.05.2005:    Åmund Fornes

17.05.2010:    Arnstein Werstad (41 år)

17.05.2010:    Torgeir Werstad
Gull-Lur:


17.05.1985:    Arvid Heistad

05.04.1986:    Kåre Vist

17.05.1992:    Gunnar Bjerkan

17.05.1994:    Atle Neergård

17.05.1997:    Ivar Nøvik

07.10.2000:    Åmund Fornes

17.05.2004:    Arnstein Werstad

17.05.2005:    Torgeir Werstad

Sølv-Lur:


04.10.1975:    Arvid Heistad

17.05.1976:    Kåre Vist

17.05.1981:    Gunnar Bjerkan

17.05.1984:    Oskar H. Skei

17.05.1984:    Atle Neergård

05.04.1986:    Gunnar Herstad

17.05.1987:    Ivar Nøvik

20.10.1990:    Åmund Fornes

20.10.1990:    Magne Manem

17.05.1994:    Torleif Gangstad

17.05.1994:    Arnstein Werstad

17.05.1995:    Torgeir Werstad

17.05.1999:    Ivar Bjerkan

07.10.2000:    Per Skogset

07.10.2006:    Kirsti R. Teveldal

07.05.2008:    Kristin Skogaker

07.05.2009:    Dagfinn Werstad

07.05.2009:    Anne Granlund

07.05.2009:    Ketil Granlund

07.05.2009:    Kåre Granlund

17.05.2012:    Reidar Sundal

Bronse-Lur:


04.10.1975:    Arvid Heistad    25 år

04.10.1975:    Kåre Vist    24 år

04.10.1975:    Gunnar Bjerkan    19 år

04.10.1975:    Oskar H. Skei    16 år

04.10.1975:    Atle Neergård    16 år

04.10.1975:    Gunnar Herstad    15 år

17.05.1977:    Ivar Nøvik

04.10.1980:    Magne Manem (som aktiv musiker)

04.10.1980:    Åmund Fornes

04.10.1980:    Kåre Aas (utdelt 17.05.81)

17.05.1983:    Torleif Gangstad

17.05.1983:    Arnstein Werstad

05.04.1986:    Torgeir Werstad

17.05.1988:    Ivar Bjerkan

20.10.1990:    Per Skogset

17.05.1992:    Jostein Vesterdal

17.05.1995:    Per Erik Stavrum

17.05.1996:    Kirsti Rannem Teveldal

17.05.1997:    Dagfinn Werstad

17.05.1998:    Kristin Skogaker Røyseng

17.05.1998:    Karstein Kjølstad

17.05.1999:    Anne Granlund

17.05.1999:    Ketil Granlund

17.05.1999:    Kåre Granlund

17.05.2001:    Reidar Sundal

17.05.2002:    Sissel Våset

17.05.2002:    Vigdis O. Forr

17.05.2003:    Berit T. Benum

17.05.2006:    Hanne Solem

17.05.2006:    Knut Olav Forr

17.05.2007:    Mona V. Ferstad

17.05.2007:    Kristin D. Taraldsen

17.05.2008:    Ivar Værdal

Login Form