Styret i Musikklaget Lurlåt

etter årsmøtet 24.09-2018

 

 

 
Navn Verv Funksjonstid Telefon
Hanne Elin Ferstad Leder 2018 - 2019  98421102
Sissel Ø. Stuberg Nestleder 2017 - 2019  97060250
Kirsti Teveldal Kasserer 2017 - 2019  93441207
Marit S. Franssen Sekretær 2017 - 2019 90082878
Anita Meistad Jule Styremedlem 2018 - 2020 91193108

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notenemd: Ketil Granlund og Kirsti Teveldal

Login Form