1953 - 1985Lurlåt 1953


Musikklaget Lurlåt anno 1953 (første offisielle bilde av korpset).
Foran fra venstre: Arne Skjelvåg, Ivar Gjørv, Øystein Fornes, Gunnleif Moa (dir.),

Arnstein Daling, Jostein Vestrum og Oddbjørn Hustad.
2. rekke fra venstre Kåre Vist, Ola Barkhald, Kjell Nøvik, Asbjørn Grønnesby,

Torleif Gangstad, Odd Brovold og Svein Overrein.
3. rekke fra venstre: Magne Werstad, Arvid Heistad, John H. Grønnesby,

Svein Aalberg, Einar Kvam, Magne Moberg, Gunnar E. Grønnesby og Gunnar Bjerkan.

(Foto: M. Knoph)

 

bilde 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lurlåt 1961


1. rekke f.v. Harald Breivikås, Ole Kristian Bosnes, Jan Skogaker, Gunnar Herstad,

Per Åsen, Ivar Karstein Lyng, Asbjørn Magne Bjerkan, Asbjørn Herstad og Jens Hustad.

2. rekke f.v. Magne Manem, Atle Neergård, Arvid Heistad, Per Nøvik, Rolf Ertsås

Leif Skei, Kåre Flatås og Svein Petter Grønnesby.

3. rekke f.v. Gunnar Bjerkan, Kåre Vist, Odd Brovold, Olav Andr. Moen (dirigent),

Oskar H. Skei, Willy Skjelvan og Asbjørn Grønnesby.

 

 bilde 02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Lurlåt 17. mai 1961 på Gangstadmyra


Bildet er tatt 17. mai, trolig i 1961, på Gangstadmyra på veg opp mot
Bjønnadalen på riksvei 761.

Helikon: Kåre Vist, trombone: Oskar H. Skei, bekken: Jens Hustad (?),
skarptromme: Kåre Flatås, baryton: Odd Brovold (?) videre skimtes Arvid
Heistad, baryton, Asbjørn M. Bjerkan (?), trompet), Willy Skjelvan, skarptromme,
fløyte: Atle Neergård, althorn: Gunnar Herstad og Per Åsen,
ess-klarinett: Leif Skei, Per Nøvik, b-klarinett: Ole Kr. Bosnes, Rolf Ertsås .
Dirigent: Olav Andr. Moen.
Gutten med flagg som går ved siden av Lurlåt er Klaus Neergård (?)

 

bilde 03

 

 

 

 

Lurlåt i Bergsbakken 17. mai 1956


Lurlåt marsjerer opp Bergsbakken til Berg med dirigent Olav Andr. Moen i spissen.

 

 

bilde 04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morgenspilling på Hellhaugan 17. mai 1957 (-58?)


Fra venstre: Per Nøvik, Einar Grande, Svein Gangstad, Olav Andr. Moen, dirigent,

Willy Skjelvan , Kåre Vist, Alfred Brovold, Kåre Flatås , Asbjørn Skjelvan,

Lidvar Skjelvan, Jostein Vist.

 

 bilde 05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På Nordlisætra 19. juli 1959


1.rekke fra venstre: Leif Skei, Per Nøvik, Kjell Nøvik, Asbjørn Skjelvan, Lidvar Skjelvan.
2.rekke fra venstre: Arvid Heistad, Jostein Vist, Oddvar Werstad,  Jostein Vestrum,

Kåre Flatås, Willy Skjelvan, Egil Hansen , Per Ivar Hustad.

 

bilde 06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. mai 1960 på Sandvollan (1. av to bilder)


Foran: Olav Andr. Moen, dirigent.
1 rekke: Rolf Ertsås, Ole Kr. Bosnes, Leif Skei, alle klarinett  Per Åsen, althorn.

2. rekke: Gunnar Herstad, Jan Skogaker, begge althorn, Harald Breivikås, tenor,

Ivar K. Lyng, kornett. 3. rekke: Willy Skjelvan, skarptromme,  Morten Følstad,stortromme,

Kåre Flatås, skarptromme, Asbjørn Herstad, bekken. 4. rekke: bl. a. Asbjørn Grønnesby, trompet.

 

bilde 07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. mai 1960 på Sandvollan (2. av to bilder)


Foran: Olav Andr. Moen, dirigent.
1 rekke: Rolf Ertsås, Ole Kr. Bosnes, Leif Skei, alle klarinett  Per Åsen, althorn.

2. rekke: Gunnar Herstad, Jan Skogaker, begge althorn, Harald Breivikås, tenor,

Ivar K. Lyng, kornett. 3. rekke: Willy Skjelvan, skarptromme,  Morten Følstad,stortromme,

Kåre Flatås, skarptromme, Asbjørn Herstad, bekken. 4. rekke: bl. a. Asbjørn Grønnesby, trompet.

 

 bilde 08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hellhaugan 17. mai 1970


Morgenspilling på Hellhaugan. Fra venstre: Per Ulven, Anton Kirknes, Asbjørn Herstad,

Stein Roar Tronhus, Jon Martin Lyng, Leif Bartnes, Åmund Fornes, Arvid Heistad,

Kristian Lyng, Johannes Heggdal, Oskar H. Skei, Gunnar Herstad, Richard Lindal,

Kåre Vist, Gunnar Bjerkan, Kåre Aas, Arne Bruås, Asbjørg Skjelvan.
Foto: Ivar Nøvik


bilde 09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De tre første æresmedlemmene i korpset 1975


Lurlåt fikk tre æresmedlemmer ved korpsets 25-årsjubileum i 1975.
Fra venstre Oluf B. Meistad, Gunnleif Moa og Magne Manem. (Foto: Ivar Nøvik)


bilde 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lurlåt 1976


1.rekke fra venstre: Tone Hammer, Sigrid Bjerkan, Paul Strand, Ingrid Bardal, Anne Berit Hogstad.
2.rekke f.v.: Magne Manem, Arnstein Werstad, Bjørn Neergård, Stein Roar Tronhus,

Torleif Gangstad, Ivar Nøvik, Åmund Fornes.
3.rekke f.v.: Ketil Kvam, Alf Granlund, Anton Kirknes,  Kåre Vist, Arne Bruås, Reidar Breivik.
4.rekke f.v.: Arvid Heistad, Knut Skjelvan, Per Ulven, Einar Grande, Kristian Lyng, Gunnar Herstad.
5. rekke f.v.: Gunnar Bjerkan, Atle Neergård, Ivar Bjerkan, Oskar H. Skei, Anton Bruås.

 

Bilde 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hederstegn ved 30-årsjubileet i 1980


30 års-jubileet i ”Lurlåt” 4.oktober 1980.  Formann i Innherred Hornmusikkrets

Kåre Bosnes (t.v.) gratulerer medl. Magne Manem, Arvid Heistad og formann

Kåre Vist med mottatte hederstegn/medaljer.
(Foto: Ivar Nøvik)


bilde 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lurlåt 1980


Musikklaget”Lurlåt” samlet i festantrekk under 30-års-jubileumsfesten i Sandvollan Samfunnshus 4.10.1980.
1.rekke f.v.: Marit Skogset, Tora Bardal, Gunvor Bartnes, Johanne Sem, Kåre Vist (formann), Solvor Hansen,
Anne Neergård, Bodil Bergstad, Ingrid Bardal.
2.rekke f.v.:Magne Manem, Ivar Nøvik, Kåre Granlund, Terje Gausen, Arild Lindal, Ketil Granlund, Åmund Fornes,
Oskar H. Skei, Atle Neergård, Torleif Gangstad, Gunnar Herstad, Alf Granlund, Arvid Heistad, Per Skogset.
3.rekke f.v.: Torgeir Werstad, Alf Bjarne Berre, Steinar Gangstad, Gunnar Bjerkan, Even Skjelvan, Andreas Hellan,
Dagfinn Werstad, Bjørn Neergård, Audun Gjørv, Arnstein Werstad, Ivar Bjerkan, Jostein Vesterdal, Bjørn Arild Granlund.

 

bilde 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lurlåt på sin første svensketur i 1980


Lurlåt har bidratt med konserter i Østersund tre ganger, første gang under
varemessen EXPO NORR i 1980.
Fra venstre Torgeir Werstad, Per Skogset, Torleif Gangstad, Andreas Hellan, Oskar H. Skei.
(Foto: Ivar Nøvik)

 

 bilde 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blåseensemblet Luringen spiller på Frøsøn 1980


Blåseensembelet ”Luringen” under spilling til underholdning og fanfarer i forb. med

premieutdeling  i Frøsøtärengen på Frøsøn i Østersund lørdag 05.07.1980.
Fra venstre: Arvid Heistad, baryton, Jostein Vesterdal, baryton, Andreas Hellan, althorn,

Per Erik Stavrum, slagverk, Gunnar Herstad, waldhorn, Dagfinn Werstad( delvis skjult),

tuba, Torleif Gangstad, klarinett, Ivar Nøvik, klarinett, Aksel Støre, (gjestespiller), tuba,

Alf Granlund, kornett, Kåre Vist, kornett, Per Skogset, kornett.


bilde 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Nye instrumenter innkjøpt i 1981


Magne Manem (t.v.) og Kåre Granlund prøvespiller  chimes og pauker som ble innkjøpt høsten 1981.
(Foto: Ivar Nøvik)


bilde 16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Lurlåt for første gang under eget banner i 1981


Lurlåt fikk sitt eget banner 17. mai 1981, 30 år etter at korpset spilte offentlig
for første gang. Banneret er sydd av Astrid Heistad.
Fra venstre Astrid Heistad, Magne Manem, Torgeir Werstad, Reinert Stuberg
og Gunnleif Moa. (Foto: Ivar Nøvik)


bilde 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oppmarsj under TA-cup 1981


”Lurlåt” under oppmarsj gjennom Steinkjer's gater med spreke fotballspillere i ryggen

og med fullt av folk langs byens gater i forb. med TA-cupen i fotball 20.juni 1981.
(Foto: Trønder-Avisa)


bilde 18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kretsstevne Fosen 1982


Sentrale personer  fraMusikklaget ”Lurlåt” og Musikklaget ”Kornetten” under kretsstevne

på Fosen  23. og 24. okt. 1982. Fra venstre Arne Bakken dir. i ”Kornetten”, Torgeir Werstad

formann i ”Lurlåt”, Per Skogset dirigent i ”Lurlåt” og Oddvar Pedersen formann i arr.komiteen for stevnet.
(Foto: Ivar Nøvik)


bilde 19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kretsstevne Fosen 1982


”Lurlåt” i aksjon med Händel's ”Music of the Royal Fireworks”  i kirkekonsert i Ørland Kirke

under kretsstevne i Fosen krets 24. oktober 1982.
(Foto: privat)


bilde 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lurlåt 1984


Bilde tatt i forb. med Jubileumsstevne i Steinkjer 26. og 27. mai 1984:
1.rekke f.v.: Kristin Skogaker, Atle Neergård, Gunnar Bjerkan, Oskar H. Skei,

Per Skogset, Torgeir Werstad, Torleif Gangstad, Magne Manem, Kirsti Rannem.
2.rekke f.v.: Marit Skogset, Bente Grønn, Bjørg Holtan, Dagfinn Werstad,

Reidar Sundal, Gunnar Herstad, Åmund Fornes, Vigdis Oftedal.
3 rekke f.v.: Astrid Heistad, Ketil Granlund, Arild Lindal, Even Skjelvan,

Einar Grande, Arvid Heistad, Kåre Granlund, Ivar Nøvik.
4.rekke f.v.: Per Erik Stavrum, Jostein Vesterdal, Ivar Bjerkan, Karstein Kjølstad,

Arnstein Werstad, Gunnleif Bjerkan, Kåre Vist.

 

bilde 21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. mai 1985


Musikklaget”Lurlåt” oppstilt på skolegården ved Sandvollan skole klar for avmarsj.
Bildet er fra 17.mai 1985 da ”Lurlåt” bidro med janitsjarmusikk på

Grunnlovsdagen på Sandvollan for 35.gang.
(Foto: privat)

 

bilde 22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Førjulskonsert i Heggstad kirke 1985


Gjennom mange år har ”Lurlåt” og Sandvollan Songlag hatt samarbeid  under forskjellige konserter.
Bildet er fra førjulskonserten i Heggstad kirke 20.12.1985. Dir. Per Skogset.
(Foto: privat)


bilde 23